Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Akçeşme Mahallesi 2533 Sk. No 7 A Merkezefendi/Denizli adresinde faaliyette bulunan B2b Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(“Satıcı”) ve hizmetlerini/ürünlerini volnyhome.com alan adlı internet sitesi üzerinden satın alan kişi (“Alıcı”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI:

Satıcı’nın Unvanı: B2b Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Satıcı'nın Açık Adresi: Akçeşme Mahallesi 2533 Sk. No 7 A Merkezefendi/Denizli
Satıcı Mersis No: 0127-1118-2560-0001

Satıcı’nın E-posta Adresi: destek@volnyhome.com

Satıcı Telefon:

ALICI:
Alıcı’nın Adı/Soyadı:
Alıcı’nın Adresi: 
Alıcı’nın Telefonu: 
Alıcı’nın E-Posta Adresi: 

 

Satıcı ve Alıcı tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Alıcı, Satıcı’dan ürün ve hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aynı şekilde Satıcı de aşağıdaki hususları Satıcı’ya beyan ve taahhüt eder.  Bu nedenle, hizmet satın alınırken Alıcı tarafından verilmiş olan bilgilerinin doğruluğu Alıcı tarafından taahhüt edilmektedir.

 1. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
 • ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
 • TARAFLAR, SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
 • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.
 1. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.volnyhome.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

Ürün/Hizmet Türü: Alıcı’nın Site üzerinden Alıcı’ya yaptığı ürün ve/veya hizmet satışı

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KDV dahil)

[…]

[…]

[…]

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

 

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, B2b Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir

Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimat koşulları:

Taşıyıcı Firma Bilgileri: Satıcı’nın çalıştığı taşıyıcı firmalar (HepsiJET, Aras Kargo - Gönderilecek kargo bilgisi otomatik olarak müşteriye gösterilecek/gönderilecektir.)

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

 

 1. TESLİMAT

Sözleşme konusu ürün, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir ürün olmadıkça yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgilendirme formunda açıklanan süre içinde Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

 1. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu, elektronik ortamda ürünü/hizmeti satın aldığını, satış bedelinin ödeme işlemi için bilgilerini girmiş olduğu kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı, siparişin teslimini talep ettiği adreste bulunmaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durumda Alıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olması sebebiyle doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme kapsamındaki ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Alıcı’nın Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında son kullanıcıya yöneliktir; Satıcı, Alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

Alıcı ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü Satıcı yetkilisinden veya kargo şirketinden teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 1. SATICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 1. ALICI’NIN CAYMA HAKKI

Sözleşme’de düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu 8. madde altında düzenlenen hüküm ve şartlar yalnızca Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında tüketici sıfatını haiz olması durumunda geçerli olacaktır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz Alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici Alıcı; hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Akçeşme Mahallesi 2533 Sk. No 7 A Merkezefendi/Denizli

E-posta:  destek@volnyhome.com

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaşmasına müteakip tüketici Alıcı bilgilendirilecektir.

Satıcı, tüketici Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın tüketici Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tüketici Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, tüketici Alıcı'ya iade edecektir.

Tüketici Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi Şirket’in anlaşmalı olduğu Kolay gelsin veya Yurtiçi Kargo’dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda tüketici Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Tüketici Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade için anlaşmalı olunan kargo firmasının tüketici Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketici Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Tüketici Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

Banka hesapları veya kredi kartları aracılığıyla ödenen sipariş bedellerinin iadesi ve tüketici Alıcı’nın hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir. Bu sebeple, tüketici Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından tüketici Alıcı’nın hesabına veya kredi kartına yansıtılması uzun zaman alabilir.

Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca, tüketici Alıcı’nın cayma hakkı; (a) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin, (b) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin, (c) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin, (ç) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin, (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin, (ğ) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin, ve (h) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici Alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz Alıcılar için şikâyet ve itiraz prosedürü:

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

 1. SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan özel tasarım tekniklerinin, doku, desen, dizayn, çizim, tasarım elementleri (ikon, düğme vb.), stiller, gradyan ve solid renk tonları ile her türlü grafik tasarım, illüstrasyon, çizim, tasarım ve eserlerin tasarımında kullanılan öğelerin ve Site’de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Site’de yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Alıcı’nın onayını almaksızın 3. kişilere devredebilir. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Satıcı’nın onayını almaksızın 3. kişilere devredemez.

Alıcı, işbu Sözleşme dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Satıcı’nın kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Satıcı’ya yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri edimlerini ilgili Taraf’ın herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici kontrolleri dışında gerçekleşen hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilir. (Örnek olarak grev, lokavt, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, benzeri tabii afetler, Taraflar’dan herhangi birinin yetersizliğinden kaynaklanmamak kaydıyla herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, internet bağlantısını sağlayan diğer servis sağlayıcılardan kaynaklanan arıza ve gecikmelere ilişkin yaşanacak teknik arıza ve gecikmeler ve benzeri haller kastedilmektedir). Taraflar, kendi kontrollerinde olmayan ve makul olarak öngöremeyecekleri bu ve benzeri olayları da içeren durumlarda, yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmazlar. Yükümlülükleri herhangi bir mücbir sebepten etkilenen Taraf söz konusu durumu en kısa zamanda diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa zamanda yetkili bir kişi ya da kurum tarafından verilen söz konusu mücbir sebep olayını tevsik edici bir belgeyi diğer Taraf’a ulaştıracaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, online olarak onaylandığı tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının hemen akabinde Satıcı’nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde destek@volnyhome.com e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.

SATICI

B2b Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ALICI